Search This Blog

2018年9月6日 星期四

💘 Këta njerëz po presin të bisedojnë me ty!

 
Kontrollo aktivitetin në profilin tënd Twoo
 

Njerëz interesantë në Twoo

 
Annie, 30
Chat ose vizito profilin e saj
 
Emily, 29
Chat ose vizito profilin e saj
 
Kourosh, 45
Chat ose vizito profilin e tij
 
Steve, 45
Chat ose vizito profilin e tij
 
Përmirëso kombinimet
 

Nëse 'disa njerëz janë doktorë' dhe 'disa doktorë janë të gjatë', a tregon kjo se 'disa njerëz janë të gjallë'?

 

Po

 

Jo

 

2018年9月4日 星期二

😏 Këta njerëz po presin të bisedojnë me ty!

 
Kontrollo aktivitetin në profilin tënd Twoo
 

Njerëz interesantë në Twoo

 
Annie, 30
Chat ose vizito profilin e saj
 
Rishi, 37
Chat ose vizito profilin e tij
 
Steve, 45
Chat ose vizito profilin e tij
 
Paul, 40
Chat ose vizito profilin e tij
 
Përmirëso kombinimet
 

Ke marrë ose do të merrje pjesë në një konventë Fantastiko-shkencore/Anime/etj.?

 

Po

 

Jo

 

2018年9月2日 星期日

💛 Këta njerëz po presin të bisedojnë me ty!

 
Kontrollo aktivitetin në profilin tënd Twoo
 

Njerëz interesantë në Twoo

 
Annie, 30
Chat ose vizito profilin e saj
 
Rishi, 37
Chat ose vizito profilin e tij
 
Stefan, 35
Chat ose vizito profilin e tij
 
Bsder, 44
Chat ose vizito profilin e tij
 
Përmirëso kombinimet
 

Zakonisht a i lani duart para çdo vakti?

 

Po

 

Jo