Search This Blog

2019年8月13日 星期二

😎 Këta njerëz po presin të bisedojnë me ty!

 
Kontrollo aktivitetin në profilin tënd Twoo
 

Njerëz interesantë në Twoo

 
Jesus, 30
Chat ose vizito profilin e tij
 
Joshuah, 36
Chat ose vizito profilin e tij
 
Erwin, 43
Chat ose vizito profilin e tij
 
Harish, 32
Chat ose vizito profilin e tij
 
Përmirëso kombinimet
 

Të shqetëson kur një përdorues Twoo nuk ka foto t'i tregojë fytyrën?

 

Po

 

Jo

 

2019年8月7日 星期三

🙉 Këta njerëz po presin të bisedojnë me ty!

 
Kontrollo aktivitetin në profilin tënd Twoo
 

Njerëz interesantë në Twoo

 
Mark, 36
Chat ose vizito profilin e tij
 
Lamiokortextme, 21
Chat ose vizito profilin e saj
 
Souleymane, 38
Chat ose vizito profilin e tij
 
Jacob, 30
Chat ose vizito profilin e tij
 
Përmirëso kombinimet
 

A ju bezdisin njerëzit shumë logjik?

 

Po

 

Jo

 

2019年7月15日 星期一

🔔 Këta njerëz po presin të bisedojnë me ty!

 
Kontrollo aktivitetin në profilin tënd Twoo
 

Njerëz interesantë në Twoo

 
Rahul, 19
Chat ose vizito profilin e tij
 
Jacob, 30
Chat ose vizito profilin e tij
 
Davidson, 27
Chat ose vizito profilin e tij
 
Zq, 42
Chat ose vizito profilin e tij
 
Përmirëso kombinimet
 

A kanë ndonjë mendim të qartë prindërit e tu se me ç'lloj njeriu duhet të martohesh?

 

Po

 

Jo